• Turgut Özal Mah. Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Bulvarı No:134 Yenimahalle/ANKARA
 • 444 86 42
 • bilgi@metodkoleji.com
 • After School Programları

  Bilgiye ulaşma ve bilginin beceriye dönüştürülerek günlük yaşamda kullanılabilmesi için, eğitim sürecinde sosyal etkinliklere de yer verilmesi gerekir. Sosyal aktivitelerle öğrencilere hayal bile edilemeyecek nitelikler kazandırılabilir.

  Eğitimin en temel amacı, öğrencilere birey olma niteliklerini kazandırmak ve bu bireyleri hayata hazırlamaktır. Bu hazırlanma sürecinde ise hobilerinin olması ve kendileri için okul alanlarının keyifli hale getirilmesi önem taşımaktadır. Eğitim kurumlarının bu işlevini yerine getirebilmesi için öğretmenlerin bakış açısı, bilgi ve birikim konusunda donanımlı olması gerekir. Velinin ise akademik sürecin yanında bu etkinlik alanlarının eğitimde ne kadar önemli olduğunun bilincinde olması önemlidir. Öğrencilerde istendik davranış değişikliği yapmayı hedefleyen eğitimciler, sahip oldukları vizyon ve taşıdıkları misyon bilinci ile hedeflerine daha kısa sürede ulaşabileceklerdir. Her öğrencinin bir kulübü ve bir etkinlik dersi vardır. İlkokulda Perşembe günleri, Ortaokulda Çarşamba günleri son iki saat kulüp dersi olarak yapılmaktadır. Salı günleri ise İlkokulda 7. saat, Ortaokulda 8. saat seçmeli etkinlik dersi olarak yapılmaktadır.

  Yüzme, basketbol, voleybol gibi kulüp etkinlikleri 2. sınıftan itibaren; STEM Kulübü ise 3. sınıftan itibaren seçilebilecektir.

  Sosyal Aktivitelerin İşlevi ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

  Bilgiye ulaşma ve elde edilen bilgilerin beceriye dönüştürülerek günlük yaşamda işe yarayacak bir şekilde kullanılması için, eğitim sürecinde sosyal etkinliklere sık sık yer verilmesi gerekmektedir. Sosyal aktivitelerle öğrencilere hayal bile edemediğimiz nitelikler kazandırılabilir. Öğrencilerin müfredatta belirtilen kazanımların ötesinde nitelik kazanmalarına ve beceri geliştirmelerine ortam hazırlar. Okullarda sosyal aktivitelerle ve sosyal sorumluluk projeleri ile öğrencilere kazandırılacak niteliklerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

  İletişim becerisi: Sosyal etkinlikte görev alan öğrenciler çevresindeki insanlarla sağlam bir iletişim kurabilme yeteneğini kazanırlar. Yanlış anlamalardan doğan iletişim kazalarına uğramazlar.

  Öz güven duygusu ve sorumluluk alma bilinci: Etkinliklerde rol üstlenen bireylerin kendilerine olan güvenleri artar. Üstlendikleri görevleri yerine getirdikten sonra daha karmaşık, üst düzey görevlere talip olabilirler. Başarı başarıyı getirir. Öz güveni artan bireyler sorumluluk almaktan kaçınmazlar. Bu niteliği kazanan bireylerin hayatta başarılı olma konusunda büyük avantajlar elde ettiği unutulmamalıdır. Öğrencilere değişik sosyal etkinliklerle öz güven duygusu ve sorumluluk bilinci kazandıran eğitim kurumları, bireyleri hayata hazırlama konusunda büyük bir işlevi yerine getirmiş sayılırlar.

  Sosyal ve toplumsal bilinç: Farklı etkinliklerde görev alan öğrencilerin sosyal ve toplumsal olaylara karşı duyarlılıkları artar. Dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin, dürüstlük, sorumluluk, hak, adalet, hoşgörü, güven gibi evrensel değerleri kazanarak, farklı insanlarla aynı gezegeni paylaşmanın bilincine varır ve dünya vatandaşı olma yolunda adımlarını hızlandırır.

  Birlikte uyum içinde çalışma ve iş yaşamında başarı, girişimcilik ruhu: İş ve sosyal yaşamda başarılı olmanın en temel şartlarından birisi içinde bulunduğu ortamda çevresindekilerle uyumlu olmaktır. Kaynaşma ve dayanışma ruhu içerisinde hareket edebilmek, Etkin bir dinleyici olmak, aktif, paylaşımcı, işbirliğine dayalı çalışabilme, özelliklerinin kazanılmasında sosyal etkinliklerin önemi büyüktür.

  İnisiyatif kullanabilme, risk alabilme: Eldeki bilgileri doğru yorumlamak, inisiyatif kullanarak doğru ve çabuk karar alabilmek, bireylerin sahip olmaları gereken en önemli nitelikler arasındadır. Yine gözlemlenen olaylarla ilgili olarak sebep sonuç ilişkisi kurmak ve eldeki verilerden çıkarımlarda ve önsezide bulunabilmek, risk alabilmek vb. önemli kişisel nitelikleri kazandırır.

  Olaylara geniş ve farklı perspektiften bakabilme: Karşılaşılan durumların artıları ve eksilerinin iyi hesap edilerek isabetli tercihlerde bulunmak önemlidir. Olayları çok yönlü düşünerek uzun vadede sonuçlarının nasıl olacağını iyi hesap etmek gerekir. Bu ise olaylara farklı bakış açılarından bakmayı gerektirir.

  Temel dil becerilerini geliştirebilme: Anlama ve anlatma alanları ve bu alanların üzerine inşa edildiği dört temel ayak olan okuma ve dinleme (anlama), konuşma ve yazma (anlatım) becerilerinin öğrenme ve öğretme süreci uygulamalarıyla geliştirileceği unutulmamalıdır. Sosyal etkinlikler bu becerileri kazandırılıp geliştirilecek önemli uygulama alanları olarak düşünülmelidir.

  Görüldüğü gibi eğitimde sosyal aktivitelere yer vererek, öğrencilerin programlarda belirtilen temel becerileri edinmeleri sağlanmakta, hatta daha üst düzey becerileri kazanmalarına ortam hazırlamaktadır.

  Bu Yıl Planlanan Sosyal Sorumluluk Projeleri

  * Kızılay Haftasında ilk yardımla ilgili seminer düzenlenmesi, okulumuzda Kızılay çadırı kurulması ve Kızılay’ın öneminin öğrencilere anlatılması

  * 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında oluşturulan Metod Koleji Ormanı’nın ziyareti ve ağaçların bakım ve sulamalarının yapılması

  * Bu yıl dilimizi doğru kullanma yılı olması nedeniyle dil etkinliklerinin gerçekleştirilmesi

  * Tema Vakfı ile bir söyleşi yapılması

  Okulumuzda Oluşturulan Kulüpler

  Öğrenciler 18 Eylül – 30 Eylül tarihleri arasında kendilerine verilen kulüp tercihleri içinden iki tercih yapacaklardır ve uygun olan kulübe yönlendirileceklerdir. Kulüp öğretmenleri kulüplerini öğrencilerine tanıttıktan sonra bu tercihler yapılmaktadır.

  Okulumuzda uygulamada olan kulüpler:

  Büyük ölçekli sporlar okul dışında gerçekleştirilmektedir. Bu etkinliklerin tüm süreci okul tarafından oluşturulmaktadır. (Ulaşım, havuz, yüzme hocaları, basketbol ve voleybol salonları ve koçları) Kulüp saatleri ve günleri İlkokullarda Perşembe günü 8. ve 9. saatlerde, Ortaokullarda Çarşamba günleri 8. ve 9. saatlerde yapılmaktadır.

  Yüzme Kulübü: Turgut Özakman Yüzme Havuzuna götürülen öğrencilerimiz yüzme hocaları eşliğinde bir saat yüzmekte ve yüzme tekniklerini öğrenmektedirler.

  Basketbol Kulübü: 15 öğrenci kontenjanı ile profesyonel koçlar eşliğinde çalışılmaktadır. Bu kulüp okul dışında bir kulüple çalışma yapmaktadır.

  Gitar Kulübü: Okulumuz Müzik öğretmeni ile çalışılan bu kulüp sene sonunda öğrencilerimizin gitar konseri sunumları ile sona ermektedir.

  Halk Oyunları Kulübü: Beden Eğitimi öğretmeni tarafından verilmekte olup Karadeniz ve Artvin Yöresi çalışılmaktadır.

  STEM Kulübü: Fen öğretmenleri tarafından yönetilmektedir. Öğretmenlerimiz ayrıca bu alanla ilgili İstanbul’da seminere katılmışlardır.

  Görsel Sanatlar Kulübü: Resim öğretmeni tarafından ebru çalışmaları ve üç boyutlu çalışmalar yaptırılmaktadır.

  Satranç Kulübü: İlkokulda okul sonrası tüm öğrencilere ders olarak verilen satranç ortaokul öğrencilerine haftada bir gün kulüp programı içerisinde Çarşamba günleri 8 ve 9. saatler olarak planlanmıştır. Uzman öğreticiler tarafından verilen bu ders turnuvalarla ve madalya törenleri ile sene sonu kapanışını yapmaktadır.

  Drama Kulübü: İlkokul öğrencilerine okul sonrası ders olarak verilen drama, ortaokul öğrencilerine kulüp olarak sunulmaktadır. Öğrencinin problem çözme yetisini geliştirerek özgüvenli kendilerini doğru ifade eden bireyler olmalarını sağlamaktadır.

  Düşünme Etkinliği: Ortaokul öğrencilerine sunulan bu kulüpte öğrenciler, düşünme, karar alma, beyin fırtınası gibi çalışmalar yapmaktadırlar.

  Zekâ Oyunları Etkinliği: Matematik öğretmenleri tarafından verilmektedir.

  Salı Günleri İlkokul 7. ders saatinde ortaokul 8. ders saatinde tercih ettiği seçmeli etkinliklere katılmaktadırlar.

  Okulumuzda yapılan tüm etkinlikler ücretsiz olup okul programı içerisinde yer almaktadır.

  Okulumuzda Tam öğrenme – Birebir öğrenme yapıldığı için ayrıca öğrenme programları kapsamında kurs programları After School programları olarak müfredatla örtüşen pekiştirme ve takviye programları olarak planlanmıştır. Cumartesi günü yarım gün olarak da bu programlar uygulanmaktadır.