• Turgut Özal Mah. Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Bulvarı No:134 Yenimahalle/ANKARA
 • 444 86 42
 • bilgi@metodkoleji.com
 • Anadolu-Fen Lisesi

  ÜNİVERSİTE HAZIRLIK PROGRAMI
  • Okulumuzda ana programımıza ek olarak haftada 4 gün Üniversite Hazırlık Kurs Programı uygulanacaktır.
  • Gruplarımız Hazır Bulunuşluk Sınavı sonuçlarına göre oluşturulacaktır.
  • Gruplarımız sene içinde uygulayacağımız deneme sınavı kazanım sonuçlarına göre düzenlenecektir.
  • Yoğunlaştırılmış hazırlık derslerimiz yaz döneminde oluşturulacak ve uygulanacaktır.
  • Okulumuzda HER CUMARTESİ deneme sınavı ve soru çözüm programı uygulanacaktır.
  • Deneme sınavlarının sonuçları konu analizli olarak öğrencilerimize , K12 yoluyla velilerimize gönderilecektir.
  • Okulumuzda uzman kadromuz tarafından her ünite için özel olarak hazırlanmış modüler dergilerimiz, bütün derslerden soru bankaları ve yaprak testler de öğrencilerimize çalışmalarında yardımcı olacaktır. Farklı yayınlar ve yeni nesil soru tipleriyle öğrencilerimiz desteklenecektir.
  • Hafta içi tüm gruplarımıza tamamlama programları uygulanacaktır.
  • ÜNİVERSİTE SINAVI öncesi yoğunlaştırılmış deneme sınavı, tekrar ve rehberlik programı uygulanacaktır.

  SINAVLAR
  Uzman kadromuz tarafından üniversite sınavı mantığına uygun olarak hazırlanan güvenilirliği ve geçerliliği yüksek TYT ve AYT deneme sınavlarımız her hafta uygulanır.
  Sınav sonuçları konu analizli karneler, detaylı istatistikler ve soru çözümleri şeklinde açıklanır ve sonuçlar velilerimize K12 sisteminden gönderilir. Deneme sınavı sonuçları zümrelerimiz tarafından detaylı bir şekilde değerlendirilir. Öğrencilerimiz
  her deneme sınavından sonra bireysel ya da grup halinde etüt ve ek ders çalışmalarına yönlendirilir. Okulumuzda tüm sınavlar öğrencinin eksik kazanımlarının görülüp, tamamlandığı bir fırsat olarak değerlendirilir.

  BAŞARI, ÖDEV ve ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ
  • Okulumuzda öğrenci takibi idare, rehberlik servisi, sınıf öğretmeni, eğitim koçu ve ders öğretmenleri tarafından koordineli bir şekilde yapılır.
  • Öğrencilerimizin aynı nokta üzerinde kalmasına izin verilmez. Öğrencilerimizin seviyelerinin yükselmesi için anlamadıkları konular ve çözemedikleri sorular için tamamlama ve ek ders çalışmaları planlanır ve yapılır. Sınavlara hazırlanmak uzun soluklu bir süreçtir. Bu nedenle konuları ezberletmek yerine öğrencilerimizin konuları anlamaları ve içselleştirmeleri ve bilgiyi dönüştürebilmelerini sağlamak daima ilk hedefimizdir. Bunu hayata geçirmenin en etkili yollarından biri düzenli tamamlama çalışmaları planlamaktır. Programlı tamamlama çalışmalarında, anlaşılmayan konular öğretmenler tarafından tekrar edilir ve konuyla ilgili sorular çözülür. Öğrencilerimizin bu tamamlama çalışmalarına düzenli olarak katılması, anlatılan konuları pekiştirmesi ve eksiklerini tamamlaması son derece önemlidir.
  • Ders öğretmenleri tarafından her ünite bitiminde ödev verilir ve takibi düzenli olarak yapılır, öğrencilerimize ödevi ihmal konusunda taviz verilmez. Ödevler; öğrencide sorumluluk geliştirir, başarısını artırır ve iç disiplin geliştirmesine yardımcı olur. Üniversite hazırlık sürecinde ödevler ve bu ödevlerin takibi en kritik konuların başında gelmektedir. Çünkü verilen ödevler, öğrenmenin kalıcı hale gelmesi ve konuların net anlaşılabilmesi açısından büyük önem taşır. Bu nedenle her öğrenciye kendi hedefi doğrultusunda ödevler verilir. Sonraki aşamada ödevler, öğretmenler tarafından kontrol edilir ve böylece öğrencinin eksik kazanımlarını tamamlaması sağlanır.
  • Okulumuzda 1. ve 2. Dönem olmak üzere iki kez veli bilgilendirme toplantısı düzenlenir. Ayrıca velilerimizin programımızda belirtilen randevu sistemimizle öğretmenlerimiz ve rehberlik servisimizle görüşmeleri sağlanır.

  EĞİTİM KOÇLUĞU SİSTEMİ
  Okulumuzda her 12 öğrencinin bir eğitim koçu olacaktır.
  Sınavlara hazırlanan her öğrenci, konu ve kazanım eksikliğini giderecek uygulamalara, motivasyona ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyar. İşte tam bu noktada eğitim koçlarımız devreye girer. Eğitim koçlarımız öğrencinin ilgi ve yeteneklerine uygun bir kariyer planlaması yapar, konu ve kazanım eksikliğini giderecek şekilde çalışma programı oluşturmasına rehberlik eder. Eğitim koçu öğrencilerinin gelişim özelliklerini; okulun, velilerin ve öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerini saptayarak rehberlik servisiyle, velilerle ve okul idaresiyle sürekli işbirliği içinde hareket eder. Öğrencilerin başarı durumunu birebir takip eder ve öğrenciye gereken motivasyonu sağlar.

  BİLİM KURULU
  Kurucu, okul müdürü, müdür yardımcısı, PDR Birimi (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi), eğitim koçu, sınıf rehber öğretmeni ve zümre başkanlarından oluşur.

  Metod Fen Lisesi’ne giriş ve geçiş şartlarını, bursluluk durumlarını değerlendirir ve belirler.

  ÖĞRENCİ İZLEME KURULU
  Okul müdürü, müdür yardımcısı, PDR Birimi (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi), eğitim koçu, sınıf rehber öğretmeni ve zümre başkanlarından oluşur.
  Öğrenci İzleme Kurulu 15 günlük periyotlarla toplanarak:
  Öğrencilerin devam-devamsızlık durumu,
  Sınav başarısı,
  Eksik kazanımlara yönelik planlanan tamamlama, pekiştirme, kurs, bireysel ve grup etüt çalışmalarının takibi,
  Öğrencilerin davranışsal ve duyuşsal durumları,
  Öğrencilerin akademik durumu, hakkında veli, ders öğretmeni ve öğrencilere geri bildirim yaparak alınması gereken önlemleri saptar.

  ÖĞRETMEN KADROSU
  Veli-öğretmen-öğrenci ilişkilerini yönetebilen, iletişim becerileri yüksek, akademik yönü kuvvetli, alanında deneyimli ve özverili öğretmenlerimiz eşliğinde öğrencilerimizi daha ileriye taşımayı ve eğitimde mükemmeli hedeflemekteyiz.

  REHBERLİK HİZMETLERİ
  Rehberlik ve psikolojik danışma, kişisel, sosyal, eğitimsel ve mesleki konularda kişilerin amaçlarını belirleme, karar verme, var olan problemlerini çözme ve benzeri konularda tarafsız, güven ve gizliliğe önem veren bir süreçtir.
  Okulumuzda rehberlik hizmetleri “her bireyin farklı yetenekleri, ilgileri ve beklentileri olduğu” ilkesi üzerine kuruludur. Öğrencilerimizin sınav sonuçları ve gelişim süreçleri, birimimiz tarafından takip edilir ve velilerle işbirliği yapılarak öğrencilerin çalışmaları yakından izlenir.

  YAYINLARIMIZ
  Uzman kadromuz tarafından her ünite için hazırlanmış MTD Yayınları modüler dergilerimiz eşliğinde işlenen derslerimiz, öğrencilerin soruyu yazarak zaman kaybetmelerini engellerken basitten karmaşığa her soru tipini öğrenmeleri sağlanmaktadır. Bu da derslerimize yüksek bir verim ve kalite kazandırmaktadır. Ayrıca bütün derslerden soru bankaları ve yaprak testlerimiz de öğrencilerimize çalışmalarında yardımcı olacaktır.

  SOSYAL AKTİVİTELERİ
  20 yıllık deneyimimizle öğrencilerimizin yalnızca akademik başarıları ile değil, sosyal alanda, sporda ve sanatta; yaratıcılıkları, üretkenlikleri ve girişimcilikleri desteklenerek ve öz güven sahibi bireyler olarak yollarına devam etmeleri sağlanacaktır.

  Dil, spor ve sanat programları
  Sosyal Sorumluluk Projeleri
  Yurt dışı platformlar (Meslek Edinme Programları, Öğrenci Değişim Programları, e-twinning, Erasmus+ vb.)