• Turgut Özal Mah. Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Bulvarı No:134 Yenimahalle/ANKARA
 • 444 86 42
 • bilgi@metodkoleji.com
 • İlkokul

  Okulumuz Academic Union üyesi olarak uluslararası çerçeve programları MEB müfredat programlarına akredite ederek uygulamaktadır. Bu programlar anasınıfından itibaren tüm sınıflarımıza yoğun bir İngilizce program sunmaktadır.

  Öğrencilere ilkokulda yoğun İngilizce programı uygulanırken aynı zamanda İngilizce matematik, İngilizce fen bilimleri eğitimi ulusal müfredatla birlikte verilmektedir. Bu programın en büyük ayrıcalığı ulusal ve uluslararası programın birbirini çerçevelemesi ve birbiriyle örtüştürülmesidir.

  Okulumuzda uluslararası programı alan öğrenciler diğer uluslararası programlara da kolayca geçiş yapabilme şansını yakalarlar.

  Okulumuzda ilkokul haftalık ders çizelgeleri, uluslararası programların gerekliliklerini , ulusal programla eşleştirecek şekilde düzenlenmektedir. Primary ve Secondary dersleri yabancı dilde okutulmaktadır.

  Yoğun İngilizce programları etkin bir şekilde verilen okulumuzda, öğrencilerimizin arasındaki bireysel farklılıklar zümre öğretmenleri ve tamamlama öğretmenleri tarafından giderilmektedir.

  İlkokulda

  Uluslararası program uygulanır.
  Yabancı dil ağırlıklıdır.
  Öğrenme odaklıdır.
  Öğrenci merkezlidir- öğrenci etkindir.
  Öğrenme bireyseldir. Öğrenme öğrencinin zihinsel modeline göre kurulur, yapılandırılır gerçekleştirilir.
  Bilgiyi yapılandırmak ve yaratıcılık ön plandadır.
  Öğrencinin özerkliği ve girişimciliği cesaretlendirilir.
  Araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen, iş birliğine dayalı çalışmasını bilen, iletişim kuran öğrenci profili oluşturulur.
  Öğrencinin özgüveni desteklenir ve kendisini ifade etmesi sağlanır.
  Öğrencinin ne öğrendiğinden çok, nasıl öğrendiği değerlendirilir.
  Öğrenmede tahmin etme, veri toplama, yaratma, analiz ve sentez önemlidir.

  Güçlü bir akademik program, sosyal etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleri ile desteklenir.

  Her öğrenci için kulüp ve seçmeli etkinlik programları oluşturularak öğrencilerin spor ve sanat alanında gelişmeleri sağlanır.

  Okulumuzda her seviyeden iki şube bulunur. Sınıf öğrenci sayılarımız on sekiz kişidir. Butik bir okul olarak uluslararası programlarda eğitim alan öğrencilerimizin sistemde kaybolmadan kendilerini özel hissederek eğitim almaları da Metod Kolejinde çok değerlidir.

  Uyguladığımız akademik program, uluslararası eğitim programları ile Türk Eğitim Sisteminin ilkokul kazanımlarının akreditasyonu ile oluşturulmuştur.

  Uyguladığımız ders programları örneğini haftalık ders çizelgelerimizi izleyerek bilgi alabilirsiniz.

  Yüzme Kulübü

  Yüzme tıpkı yürümek koşmak gibi insan bedenine oldukça uygun ve doğal hareketlerle bağdaşan bir spordur.Aynı zamanda vücuda kazandırdığı güç ve direnç ile birlikte ,bu sporla uğraşanlara da iyi bir hayat disiplini vermektedir.Yüzme kulübü haftada 2 ders saati olup bu ders saati içinde Yüzme temel kuralları teknik ve taktik çalışmalarla sürmektedir.Yüzme kulüp çalışmalarımız Antrenör eşliğinde Turgut Özakman Yüzme Havuzunda yapılacaktır. Yüzme kulübümüze 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıflar başvurabilirler.

  Basketbol Kulübü

  Basketbol elle oynanan ve topu yüksekteki sepet biçimli bir ağa sokmak hedefini güden bir oyundur. Okulumuzda Basketbol kulübü haftada 2 ders saati olup,bu saat içinde Basketbolun temel kuralları dahilinde teknik ve taktik çalışmalarla sürmektedir.Basketbol kulüp çalışmalarımız Basketbol koçu tarafından yapılmaktadır. Basketbol kulübümüze 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıflar başvurabilirler.

  Voleybol Kulübü

  Voleybol Meşin bir topun iki direk arasına gerilmiş olan ağ üzerinden vurulup aşırılarak, karşılıklı oynanan bir takım oyunudur. Voleybol sporunda, fiziksel anlamda uzun kas diye tabir edilen kas tipine ihtiyaç duyulduğu için, bu sporla uğraşan çocukların vücut şekli de bu esnek form doğrultusunda gelişir.Voleybol kulübü haftada 2 ders saati olur bu ders saati içinde Voleybol temel kurallar dahilinde teknik ve taktik çalışmalara yer verilecektir. Voleybol kulübümüze 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıflar başvurabilirler.

  Müzik Kulübü

  Çocukların koro müziğinin önemini anlaması adına müzik dersi kapsamında 1.2.3.4. sınıflardan oluşan koro eğitimimizi bu kulüp saatinde gerçekleştireceğiz.

  Dilimizi doğru kullanabilme ve konuşabilme, birlikte şarkı söyleyebilme, paylaşma, grup çalışması gibi konuların önem kazandığı etkinliğimizde çalışmalarımız başlatılacak, okulumuzun törenlerinde ve katılım olması halinde polifonik korolar şenliğinde çalışmalarımız sergilenecektir.

  Halk Dansları Kulübü

  Salsa dansa ilgisi olan birçok insanın ilk olarak tercih ettiği bir dans türüdür. Latin Amerika’nın modern danslarından biri olan salsa öğrenmesi oldukça kolay ve eğlenceli vakit geçirmeyi sağlayacak bir danstır. Okulumuzda Halk dansları kulübü haftada 2 ders saati olup, bu saat içinde uygulamalı müzik eşliğinde öğrencilerimizle çalışmalarımız sürmektedir.

  STEM ve Robotik Kulübü

  Öğrencilerimiz STEM Kulübü ile 3.Sınıftan itibaren geleceği şekillendirmesi öngörülen STEM eğitimiyle tanışıyorlar. Öğrencilerimiz STEM Kulübünde eleştirel düşünme, problem çözme yeteneklerinin geliştirimesi ve yaratıcı düşünme gibi 21. yüzyıl yeteneklerinin temellerini atıyorlar.

  STEM Eğitimi

  STEM Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin birleşiminden oluşur.

  STEM eğitimi Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik disiplinleri arasındaki ayrımı ortadan kaldırarak, bu disiplinler arasında tam bütünleşmeyi uyumlu bir şekilde oluşturarak, anaokulundan üniversiteye kadar verilecek proje tabanlı eğitim yaklaşımıyla soru soran, araştıran, üreten ve yeni buluşlar yapabilen bir neslin yetiştirilmesini amaçlamaktadır

  STEM eğitiminin temelinde farklı disiplinlerin birlikte kullanılması, proje hazırlanması ve bu projelerin üretime dönüşerek hayata geçirilmesi yer alır. Matematiksel düşünme becerileri gelişen öğrenciler fen alanlarında da çalışma kapasitelerini artırır. İlk ve orta eğitim döneminde kazanılan matematiksel düşünme becerilerinin fen eğitimi altyapısını güçlendirmesi ve proje temelli eğitime üretim süreçlerinin de eklenmesi STEM eğitiminin öğrencinin hayatı boyunca düşüncelerini üretime dönüştürme becerisi kazandırır.

  Bu kulüpte öğrencilerimiz;

  • Problemleri, çözümü sağlayacak şekilde formüle edebilir.
  • Olası çözümleri ve kaynakları verimli şekilde birleştirerek uygulayabilir.
  • Birlikte başarma becerilerini geliştirir.
  • Günlük problemleri çözebilmek için fikirler yürütür ve projeleştirir

  Görsel Sanatlar Kulübü

  Öğrencilerimiz atölye ortamında, istekleri doğrultusunda teknik ve konu uygulamaları imkanı bulmaktadırlar. Görsel sanatlar kulübümüzde algılama, düşünme ve bedensel eylemlerinin de katıldığı süreç içerisinde kendilerini ifade ederler. Yapılan çalışmalar öğrencilerin kendileri ve çevreleriyle ilgili duygularını, düşüncelerini dışa vurmalarına ve yaşadıkları dünyayı algılama biçimlerini anlatmalarına hizmet eder.Kulüp derslerimiz Perşembe günü 2 ders saati olup bu ders saatinde öğrencilerimizle, seramik, ahşap boyama, pastel boya , suluboya, akrilik boya teknikleri , desen çalışmaları kolaj, tuval çalışmaları, atık materyallerle çalışmalar, üç boyutlu biçimlendirme çalışmaları ve sanat akımları inceleme çalışmaları yapıyoruz aynı zamanda öğrencilerimizin performansları çeşitli sergi ve yarışmalarda izleyenlerle paylaşılmaktadır.

  Bilişim Kulübü

  Bilişim kulübünün içeriği “Dijital Hikaye” olarak belirlenmiştir. Bilişim kulübünü seçecek olan öğrenciler bir fikirle başlayarak hikayesini yazacak ve yazdıkları hikayenin senaryosunu oluşturacaklardır. Sonrasında hikayesine uygun aracı seçerek (movie maker, goanimate vb.) dijital ortamda hikayelerini oluşturacaklardır.

  Satranç Kulübü

  İngilizce Show Time Drama

  İngilizce drama kulübünde öğrencilerimizin eğlenerek ve öğrenerek İngilizce 4 temel beceride (okuma, yazma, dinleme ve özellikle konuşma) pratik yapmaları dili bir iletişim aracı olarak kullanmaları ve kendilerini akıcı bir şekilde konuşarak ifade etmeleri amaçlanmaktadır. Klasik dünya edebiyatının farklı türdeki tiyatro eserleri, İngilizce olarak sınıf içinde aktif bir şekilde pratiğe dökülür ve beden dilinin aktif kullanımı amaçlanır. Bu sayede öğrencilerimizin, hem İngilizce pratiği pekişecek hem de yaratıcı ve sanatçı kişilikleri gelişecektir.

  Piyano Etkinliği

  Etkinliğin amacı, öğrencilere piyanoyu sevdirmek, doğru bir teknikle yaptıkları çalışmaları sürdürebilmelerini sağlamaktır. Öğrenciler, almış oldukları temel bilgiler sayesinde okul içi ve okul dışı gösterilerde görev alarak çalışmalarını sergileme fırsatı bulurlar. Piyano çalarken el ve göz koordinasyon geliştirme, dikkat süresi arttırma, güzel yazı yazma, okuma becerisinin gelişmesi gibi ekstra kazanımlar sağlamaktadır. Çalınan parçanın takip edilmesi odaklanma ve konsantrasyon düzeyinin gelişmesine olanak sağlar. Nota okuma ve okuduğu notayı çalma gibi becerileri dikkat süresini olumlu yönde etkiler. Bu etkinlik de diğer müzik etkinlikleri gibi özgüvenli bireyler başarı ve sosyal alan desteklemesi sağlamaktadır.

  Bale Etkinliği

  Görsel Sanatlar Etkinliği

  Görsel sanatlar etkinliğinin amacı, çocuklarımızın hayal güçlerini geliştirerek, onlara sanat ve resim sevgisi aşılamak, sanatın sayısal ve sözel zekâlarına olan katkısını pekiştirmektir. Etkinlik saatlerinde öğrencilerin özgün düşünme üretme, sanatsal yaratıcılığını geliştirme, kendini resim yoluyla ifade etmesi sağlanarak çalışmalar yapılacaktır. Desen çalışmaları, pastel boya teknikleri, suluboya, akrilik boya, kolaj, tuval çalışmaları, atık materyallerle çalışmalar, üç boyutlu biçimlendirme çalışmaları ve sanat akımları inceleme kulübün yapacağı çeşitli etkinliklerdir.

  Dart Etkinliği

  Dart iç içe ve farklı renklerde halkalardan oluşan bir hedefe, belirlenmiş bir uzaklıktan ufak okların atılıp, en yüksek puanı almayı hedefleyen bir oyun, bir spordur. Dart seçmeli etkinlik dersimiz haftada 1 ders saati olup, bu ders saati içinde dart temel oyun kuralları dahilinde grup yarışmalarıyla eğlenceli bir şekilde sürdüreceğiz.

  İngilizce Etkinlik (Skeç)

  Dil konuşularak ve yaşanarak öğrenilen bir olgudur. Günümüzde dünyadaki sanatsal, kültürel, sosyal değişim ve gelişmeleri takip edebilmek için İngilizce bilmenin önemi büyüktür. Ülkemizdeki yabancı dil kullanma pratiği Kanada gibi ikinci dili İngilizce olan ülkelere nazaran daha azdır. Bu sebeple okulumuzca, çocuklarımızı eğlenceli, hevesle katılabilecekleri, İngilizce konuşacakları etkinliklere yöneltmek hedeflenmektedir.

  Yetenekleri olup olmadığı gözetilmeksizin katılma arzusunda olan öğrencilerimiz, Metod Koleji’nin yabancı dil eğitimine verdiği önemin bir parçası olan ve İngilizce konuşmayı eğlenceli bir pratiğe dönüştürecek bu seçmeli etkinliğe teşvik edilecektir.

  Nefes çalışmaları, farklı sesler çıkarma, vücut dilini tanıma ve kullanma, oynanan rolü yaşama pratikleriyle çalışmalar yönlendirilecektir. Öğrencilerimiz zamanla ikinci dil kullanmada özgüvenlerini güçlendirip İngilizceyi oyunlarına taşıyabilecek kadar içselleştirmeleri hedeflenmektedir.

  Bilişim Etkinliği

  Bilişim Etkinliğinde hedefimiz; teknolojinin git gide daha da önem kazandığı günümüzde öğrencilerimizi; teknolojiye hâkim, teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilen, edindiği bilgileri verimli bir şekilde kullanabilen ve geleceğin teknolojilerini şimdiden öğrenen bireyler olarak yetiştirmektir. Bilişim Etkinliğinde sürekli uygulamaların yapıldığı aktif öğrenme yöntemleri uygulanır. Bilişim Etkinliğinde öğrencilerimiz bilgisayar kullanma becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra teknoloji araçlarını ders çalışma tekniği olarak uygulama olanağı bulurlar.